Item #37855 Sefer Avraham Goldberg. Kovets ma'amarav ve-divre ha'arakhah al hayav u-peulotav.

Sefer Avraham Goldberg. Kovets ma'amarav ve-divre ha'arakhah al hayav u-peulotav.

NY: Oegn al yad HaHistadruth HaIvrit BaAmerika, 1945. Hardbound. Octavo, black cloth with gold lettering, frontispeice photo, 221 pp. Very Good. Item #37855

Text is in Hebrew.

Price: $25.00