Masterstvo aktera: Stanislavsky-Boleslavsky-Strasberg : Istoriya, Teoriya, Praktika. Sergei Cherkasskii.

Masterstvo aktera: Stanislavsky-Boleslavsky-Strasberg : Istoriya, Teoriya, Praktika.

St. Petersburg: Izdatel'tvo Rossiiskogo gosudarstvennyogo instituta stsenicheskikh iskusstv, 2016. Hardbound. Octavo, printed paper covered boards, 815 pp., b/w photos, bibliography, note, index, English language summary. Very Good. Item #87093
ISBN: 9785886891119

Text is in Russian.

Price: $50.00

See all items by