Yedi'ot Genazim, 81. Nisan 733, Kerakh H. Shanah 10. Sofrim Ivrit Shenisfu Ba-Shoah.

Tel Aviv: Agudat ha-sofrim ha-Ivrim be-Yisrael, Genazim, makhon biyo-bibliyografi al shem Asher Barash, 1973. Softbound. Royal octavo, stapled paper covers, 305-752 pp., b/w photos and drawings. Very Good. Item #67978

In Hebrew.

Price: $30.00