Moskva-Ierusalim dvadtsat dva: Obshchestvenno-politicheskii i literaturnyi zhurnal evreiskoy intelligentsii iz SSSR v Israile 10.

Tel Aviv: Dekabr, 1979. Softbound. Octavo, paper covers, 222 pp. Very Good. Item #43650

Text is in Russian.

Price: $25.00